Ons kinderdagverblijf is bewust kleinschalig opgezet met één verticale groep. Via korte lijnen denken we actief met je mee hoe we jouw kind kunnen ondersteunen en uitdagen in zijn/haar ontwikkeling. Samen creëren we een aanpak waarbij jouw kind op zijn unieke manier kan groeien en bloeien.

Kinderopvang voor kinderen die extra zorg nodig hebben
In ons kinderdagverblijf is ook plaats voor kinderen die extra zorg nodig hebben maar die niet in aanmerking komen voor een plaats op een medisch kinderdagverblijf. Had jouw kind bijvoorbeeld een moeilijke start, is het gediagnosticeerd met autisme of het syndroom van Down of heeft het een fysieke beperking? Ons team is erop gericht om ook hen zorg op maat te bieden. 

  • 5 van onze 16 beschikbare kindplaatsen zijn plaatsen ‘met extra zorg’.
  • We werken met gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Een aantal van hen heeft aanvullende certificaten en diploma’s.
  • Ter ondersteuning van de pedagogisch medewerkers zijn er gastvrouwen op de groep aanwezig.

Visie op kinderopvang
In onze kinderopvang creëren we een omgeving waar jouw kind zichzelf mag zijn en waar er liefdevol en met respect naar elkaar wordt geluisterd. Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers werken dagelijks met jouw kind aan de vier opvoedingsdoelen die in de wet kinderopvang beschreven staan:

• Het ontwikkelen van persoonlijke competenties
• Het bieden van emotionele veiligheid
• Het ontwikkelen van sociale competenties
• Het ontwikkelen van normen en waarden

In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven we hoe we dit in praktijk brengen.

Ik wil graag een afspraak maken